Over Bewindvoering

Over Bewindvoering

Bewindvoering is een financiële maatregel bedoelt voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf hun financiën te beheren. Dit kan zijn omdat er sprake is van problematische schulden, verkwisting, psychische aandoening of verslaving. Beschermingsbewind is er op gericht mensen te beschermen tegen het nemen van verkeerde financiële beslissingen en om misbruik door anderen te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat na goedkeuring van de kantonrechter de financiën en of goederen worden beheert door de bewindvoerder. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Wanneer blijkt dat iemand weer in staat is om zijn eigen financiën te kunnen regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter vraagt de bewindvoerder dan om informatie en doet vervolgens een uitspraak.